Alternatyvus mokymosi centras Jaunimui

M.Paco g. 4, Vilnius
Vadovė Brigita Jankauskaitė-Muhri
Mob. 8 616 26936
El. p.amc@vilnius.caritas.lt 
www.facebook.com/caritas.amc 
A/s LT20 7044 0600 0578 6467, AB SEB bankas

Jaunimo savarankiško gyvenimo namai

Alternatyvaus mokymosi centro Jaunimui patalpose yra įkurti jaunimo laikinieji namai: įrengti gyvenamieji kambariai, virtuvė, vonios kambariai, bendruomenės kambarys, t.y. sudarytos sąlygos gyvenimui.

AMC tikslinei grupei priklausantys jaunuoliai dažnai neturi kur gyventi, yra atėję iš gatvės, arba iš globos namų, dėl to siekiant ankstesnių tikslų (asmenybės stiprinimo, integracijos) svarbu suprasti kad pirmiausia reikia suprasti kad žmogus neturėdamas kur gyventi, negalės nei eiti dirbti, nei mokytis, nei tapti socialiai atsakingu piliečiu. AMC jaunimo namai suteikia laikinąjį apgyvendinimą vieneriems metams, žinoma, jei yra laikomasi taisyklių. Jaunuoliai, gyvenantys jaunimo namuose yra globojami socialinio darbuotojo bei psichologo, kurie vesdami socialinių įgūdžių užsiėmimus, konsultuodami individualiai ir organizuodami susirinkimus bendrabutyje, sukuria sąlygas jaunuoliams įgyti socialinių bei savarankiško gyvenimo įgūdžių.

Jaunimo namuose kartu su jaunuoliais gyvena socialinis darbuotojas ar savanoris, taip pat amatų centro darbuotojai aktyviai dalyvauja bendrabučio gyvenime.

Tikslas – saugios aplinkos savo namų kūrimas – teigiama patirtis, kuri ateityje leistų šitą patirtį perkelti ir gyvenant savarankiškai.

Yra sunku, kai atėjęs iš gatvės pradedi savo gyvenimą statyti "ant tvirtų pastolių", tokių kaip mokymasis, darbas, santykiai, ilgalaikiai tikslai gyvenime. Čia reikia neformalaus palydėjimo, palaikymo, patarimo. (Algirdas, buvęs AMC gyventojas ir darbuotojas).