Alternatyvus mokymosi centras Jaunimui

M.Paco g. 4, Vilnius
Vadovė Brigita Jankauskaitė-Muhri
Mob. 8 616 26936
El. p.amc@vilnius.caritas.lt 
www.facebook.com/caritas.amc 
A/s LT20 7044 0600 0578 6467, AB SEB bankas

Ugdymas ir savanorystė

Siekiant motyvuoti jaunuolius lankytis centre sudaromos sąlygos neformaliai veiklai, t.y. organizuotai ugdomajai laisvalaikio užimtumo veiklai. Sukurta erdvė (patalpos, priemonės, grupės, centro komandos laikysena) jaunuolių idėjų generavimui ir įgyvendinimui. Sukuriama neformalaus bendravimo erdvė jaunuolio ir darbuotojo asmeniniam santykiui užmegzti (darbuotojas bendraudamas įgyja jaunuolio pasitikėjimą, jį „prisijaukina“, planuoja tolimesnes individualias konsultacijas, sudaromos galimybės naudotis kompiuteriais (veiki kompiuterių klasė), žaisti stalo tenisą ir kitus žaidimus, sportuoti ( sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus arkivyskupijos Šv. Juozapo Kunigų seminarija), dalyvauti įvairiose savanoriškose iniciatyvose („Maisto bankas“, dalyvavimas tarptautiniuose jaunimo mainuose).

Savanorystė centre apima dvi kryptis – jaunų žmonių „iš gatvės“ atėjimas ir noras skirti savo laiko, energijos ir inicijuoti tam tikras veiklas su amatų centro jaunuoliais (žongliravimo būrelis, kompiuterinio raštingumo būrelis, pamokų ruoša ir kt.) ir amatų centro jaunuolių perėjusių siūlomą programą tolimesnis augimas ir noras įdėti indelį į bendruomenę (pagalba jaunimo savarankiško gyvenimo namuose).

Europos savanorių tarnyba, ES programa „Veiklus jaunimas“. Jaunuoliams dalyvaujantiems AMC programoje, yra galimybė išvažiuoti savanoriauti į kitą šalį. Skatinamoji priemonė. Taip pat galimybė bandyti perkelti į kita situaciją įgūdžius gautus AMC.

Yra sunku, kai atėjęs iš gatvės pradedi savo gyvenimą statyti "ant tvirtų pastolių", tokių kaip mokymasis, darbas, santykiai, ilgalaikiai tikslai gyvenime. Čia reikia neformalaus palydėjimo, palaikymo, patarimo. (Algirdas, buvęs AMC gyventojas ir darbuotojas).