Priklausomų asmenų bendruomenė "Aš esu"

Šv. Stepono g. 37, Vilnius
Vadovas kun. Kęstutis Dvareckas
Mob. tel. 8 699 68409
El. p. as.esu.bendruomene@gmail.com
Svetainė www.asesubendruomene.lt  
A/s LT13 7044 0600 0764 9090, AB SEB bankas

Veikla

REABILITACIJA

Sveikimas reikalauja pokyčių fizinėje, psichologinėje, socialinėje ir dvasinėje gyvenimo srityse. Todėl bendruomenės „Aš esu“ reabilitacijos programa yra paremta veiksmingu ir laiko patikrintu „Minesotos“ modeliu, taip pavadintu JAV valstijos, kurioje pradėtas taikyti praėjusio šimtmečio viduryje, garbei. „Minesotos“ modelis integruoja „12 žingsnių“ programos, kuri yra ir savitarpio pagalbos grupių (AA, AN, AL, Al-anon) darbo pagrindas, principus bei profesionalių specialistų – sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų – komandos teikiamą pagalbą. Su „12 žingsnių“ programa mūsų bendruomenės reabilitacijos programos dalyvius supažindina bei liudydami savo asmeniniu pavyzdžiu kitokio gyvenimo viltį stiprina ilgametę blaivybės patirtį turintys socialiniai darbuotojai. Tradicinis „Minesotos“ modelis apima 28 dienų sveikimo programą. Esama įvairių šio modelio modifikacijų. Remdamiesi darbo priklausomybės ligų lauke sukaupta patirtimi bendruomenėje taikome 6 mėnesiams adaptuotą „Minesotos“ modelį. Esame vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie sveikstančio priklausomo asmens buvimo reabilitacijos programoje trukmę lanksčiai deriname atsižvelgdami į kiekvieną individualų atvejį – sveikimo proceso ypatumus bei programos dalyvio asmeninio gyvenimo aplinkybes. Pagrindinė sąlyga – buvimas programoje ne mažiau 6 mėnesių. Užtikrinamas reabilitacijos programos dalyvių konfidencialumas.

Priklausomo asmens priėmimo į reabilitacijos programą tvarka.

Norintys patekti į bendruomenės reabilitacijos programą priklausomi asmenys gali skambinti telefonu +370 699 68409.
Telefonu paskiriamas laikas pirminiam susitikimui, kurio metu aptariami priklausomo asmens poreikiai, pristatomos reabilitacijos programos taisyklės. Norintis dalyvauti reabilitacijos programoje priklausomas asmuo turi:
  • būti priėmęs sprendimą keisti savo gyvenimą ir norėti sveikti;
  • būti blaivus ne mažiau kaip 7 dienas esant priklausomybei nuo alkoholio;
  • būti blaivus ne mažiau kaip 14 dienų esant priklausomybei nuo narkotikų / psichiką veikiančių vaistų;
  • asmenims, priklausomiems nuo azartinių lošimų blaivumo laikotarpis netaikoma

REINTEGRACIJA

Baigęs reabilitacijos programą sveikstantis priklausomas asmuo susiduria su naujais iššūkiais, kuriuos bendrai galima pavadinti integracijos visuomenėje uždaviniais. Natūralus sveikimo proceso etapas – reabilitacijos programos užtikrinto saugumo perėjimas į laisvę gyventi kitaip. Ši laisvė – kasdieniai gyvenimo pasirinkimai, už kuriuos atsakingas pats sveikstantis asmuo. Šiame sveikimo etape iššūkiu tampa sveikimui palankios dienotvarkės sudarymas bei jos laikymasis, socialinių kontaktų atnaujinimas bei mokymasis kurti naujus santykius, darbo paieška ir finansinės gerovės kūrimas, ir kita. Sveikstančiam priklausomam asmeniui svarbia pagalba tampa profesionalus palydėjimas, kurį teikia mūsų bendruomenės reintegracijos programa. Ši programa užtikrina tęstinį darbą su „12 žingsnių“ programa konsultuojant socialiniam darbuotojui, palaikomosios psichologinio konsultavimo grupės lankymą, gyvenimo įgūdžių stiprinimą gyvenant bendruomenėje. Į reintegracijos programą priimtas sveikstantis priklausomas asmuo gali joje gyventi nuo 3 iki 12 mėnesių.

Priklausomo asmens priėmimo į reintegracijos programą tvarka.

Norintis dalyvauti reintegracijos programoje asmuo turi:
  • būti baigęs priklausomų asmenų reabilitacijos programą;
  • pirmenybė teikiama asmenims, baigusiems priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ reabilitacijos programą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 699 68409.


ARTIMIESIEMS

Priklausomo asmens gyvenimas tampa nevaldomas. Svarbu pastebėti, kad ir priklausomo asmens artimųjų gyvenimas tampa neprognozuojamas. Siekdami padėti priklausomam asmeniui artimieji dažniausiai nukreipia savo pastangas į natūralių priklausomo elgesio pasekmių neutralizavimą ar sušvelninimą. Tai iliustruoja tokie pavyzdžiai, kaip dėl nekontroliuojamo alkoholio vartojimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ar lošimo atsiradusių priklausomo asmens pravaikštų darbe dangstymas, skolų apmokėjimas, detoksikacijos procedūros organizavimas namuose ir kita. Šie artimųjų veiksmai trukdo priklausomam asmeniui rinktis sveikimą. Priklausomų asmenų artimiesiems būdinga netiesioginė priklausomybė (kopriklausomybė), pasireiškianti kaip atviros jausmų raiškos stoka, sveikų ribų santykiuose nebuvimas ir įgalinantis elgesys (dangstantis arba švelninantis priklausomo elgesio sąlygotas pasekmes) „padeda“ priklausomiems žmonėms sirgti. Pernelyg stiprus susitelkimas ties priklausomo asmens gyvenimu ir siekis jį kontroliuoti neigiamai veikia artimųjų gyvenimą – ilgainiui atsiranda fizinės ir psichikos sveikatos problemų, sunkumų santykiuose. Apskritai, priklausomų asmenų artimiesiems tampa vis sunkiai išpildyti asmeninio gyvenimo atsakomybes.

Bendruomenėje teikiama psichologinė pagalba priklausomų asmenų artimiesiems:

  • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda psichologė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas.
  • Kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį bendruomenėje „Aš esu“ rengiami mažieji šeimadieniai, į kuriuos kviečiami reabilitacijos ir reintegracijos programų dalyvių artimieji, šias programas baigę absolventai ir visi tie, kuriuos palietė priklausomybės ligos. Šeimadienis pradedamas priklausomybių ligų srityje dirbančio specialisto paskaita, tuomet bendruomenės koplytėlėje laikomos šv. Mišios už priklausomus asmenis, po kurių visi kviečiami jaukiam pokalbiui ir kuklioms vaišėms agapėje. Šie susitikimai tapo bendruomenės gyvenimo tradicija ir svarbiu paramos šaltiniu tiek sveikstantiems, tiek jų artimiesiems.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 699 68409.

„Daugelis mūsų beveik visą gyvenimą nepripažino savęs. Mes nekęsdavome savęs ir išbandėme visus galimus būdus tapti kuo nors kitu. Mes norėjome būti bet kuo, tik ne tuo, kuo buvome“. (Įžanginis vadovas į Narkomanus Anonimus)