Varėnos dekanatas

Viso dekanate 9 parapijos, Caritas veikia 3 parapijose

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos Caritas, V. Kudirkos g. 41, Druskininkai
  • Sielovadinė socialinė pagalba namuose (ligonių, vienišų žmonių lankymas namuose)  5 k./sav.
  • Nuteistųjų konsultavimas, 5 k./sav.
  • Parama maistu ir drabužiais, 1 k./sav.
Dirba 2 darbuotojai, 15 savanorių.

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos Caritas, J. Čečiotos g. 1, Druskininkai
  • Parama maistu ir drabužiais – 2 k./sav.
Veikia 5 savanoriai.

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos Caritas, Laisvės g. 21, Varėna
  • Vaikų dienos centras (darbas su vaiku ir su šeima), 5 k./sav.
  • Nuteistųjų konsultavimo centras, 5 k./sav.
  • Stokojančių maitinimas, 2 k./sav.
  • Per projektus „Parama per atstumą Lietuvoje“ , buvo remiami 7 vaikai, „Čekijos šeimų parama per atstumą“ - remiami 6 vaikai. 
Dirba 2 darbuotojai, 8 savanoriai.

„Caritas yra Bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę, nes be artimo meilės nėra Bažnyčios, be Caritas Bažnyčia neegzistuoja.“
                                                                                                                                                                             Popiežius Pranciškus