Laikinieji namai

Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius
Vadovė Aida Karčiauskienė
Tel. 8 5 2335683, 8 652 85818
El. p. nakvynesnamai@vilnius.caritas.lt
https://www.facebook.com/laikiniejinamai
A/s LT36 7044 0600 0578 6470, AB SEB bankas

Istorija

VA Caritas Laikinieji namai įsteigti 1999 metais. Iš pradžių jie veikė tik kaip nakvynės vieta, kur žmonės neturintys gyvenamosios vietos galėjo ateiti ir pernakvoti. Patirtis su nakvynės paslaugą gaunančiais asmenimis parodė, kad vien suteikta galimybė pernakvoti nepadeda žmogui spręsti esamų problemų.

Šiuo tikslu Laikinuosiuose namuose buvo įdarbinti socialiniai darbuotojai ir psichologas, kurie teikė konsultacijas ir kartu su žmogumi ieškojo problemų sprendimų. 2009 metais atidarytas atviras dienos centras benamiams asmenims, neturintiems galimybės saugiai praleisti dieną. Nuo 2016  metų vasaros atviras dienos centras perorganizuojamas į užimtumo centrą. Pagrindinis jo tikslas - sukurti laiką ir erdvę tikslingam užimtumui, per kurį lankytojas galėtų įgyti naujus arba ugdytis esamus įgūdžius, reikalingus integracijai į darbo rinką ir visuomenę.

Šiuo metu Laikinuosiuose namuose dirba trys socialiniai darbuotojai, kurie vadovaujasi darbo su atveju principais, naudoja  atvejo vadybos metodą, kur asmuo, bendradarbiaudamas su socialiniu darbuotoju, sprendžia jam iškilusias problemas ir siekia gyventi savarankiškai. 

LNpuslapiui1

Gyventi gatvėje, būti benamiu, kaip dažnai pagalvojame, beveik niekada nėra laisvas pasirinkimas. Gyvenimas gatvėje yra sunkus ir pavojingas. Tai - kasdienė kova už būvį. Kasmet daugybė žmonių miršta gatvėje nuo šalčio ir bado.