Pagalbos patyrusiems smurtą programa

Odminių g. 12, Vilnius
Programos vadovė Angelė Lazauskienė
Tel. 8 5 261 10 14; mob. tel. +370 699 90866
El. p. angele@vilnius.caritas.lt

 
Odminių street. 12, Vilnius
Programme coordinator Angelė Lazauskienė
Tel. 8 5 261 10 14; mob. tel. +370 699 90866
E-mail: angele@vilnius.caritas.lt                                                  
EEA color logo

Misija ir tikslai

            Programos MISIJA

              Padėti Vilniaus arkivyskupijos bendruomenei atpažinti, konfrontuoti ir laisvintis iš smurto,                                       išnaudojimo, vergovės kultūros bei siekti, kad dalyvaujančių smurte gyvenimai pavyktų.

            Programos TIKSLAI:

  1.       Gilintis į smurto kultūros reiškinį Lietuvoje ir aktualizuoti konkrečias tarpasmeninio ir sisteminio smurto išraiškas visuomenėje.+
  1.       Kviesti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes smurto kultūros atpažinimui, konfrontacijai ir išsilaisvinimui bei lydėti jas šiuose procesuose.                          
  1.       Telkti tarpžinybinę, specialistų ir savanorių, komandą bei įgalinti parapijų bendruomenes pagalbai smurtą patyrusiems asmenims ir kitiems smurto aplinkos dalyviams.

 
THE MISSION of the Programme


To help the community of Vilnius archdiocese recognize, confront and unbound from abuse, violence, human trafficking culture and seek improvement and recovery in the lives of victims.

The GOALS of the Programme
  1. To inquire into the phenomenon of abuse in Lithuania and  to display urgent interpersonal and systematic manifestations of violence in the society.
  2. To invite and lead Vilnius archdiocese parish communities  in the processes of recognition, confrontation and liberation from abuse culture.  
  3. To assemble the joint interorganizational team of specialists and volunteers and to empower the communities of parishes to help the victims of abuse and other people who suffer in the environment of violence. 

 


„If society allows the abuse of the people, than a person who is a victim, has nowhere to apply .”

„Jeigu visuomenė leidžia išnaudoti žmogų, tai tos moterys, kurios yra nukentėję, nebeturi kam pasiskųsti.”

                                atsisiųsti