Karvio parapijos VDC

Karvio Šv. Juozapo parapijos ,,Carito“ ,,Šv. Marijos Eugenijos“ vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 11, Karvio km., Maišiagalos sen., Vilniaus raj.
Vadovė  Agnė Prokopaitė
tel.: 8 629 23956
El.p.: agneprokopaite@gmail.com

Dienos centrą lanko 30 vaikų ir paauglių iš 10 šeimų.

Teikiamos paslaugos Vaikams iki 14 m.:
 • pagalba ruošiant pamokas,
 • maitinimas,
 • religinis ugdymas,
 • laisvalaikio užimtumas (meno, sporto, kulinarijos ir kt. būreliai),
 • socialinių įgūdžių ugdymas,
 • buitinių įgūdžių ugdymas,
 • elgesio korekcija ir darbas su socialiniu atveju,
 • smurto, alkoholio ir kt. psichotropinių medžiagų prevencijos programos,
 • individualios psichologo konsultacijos,
 • vasaros stovyklos.
Paaugliams 14 – 18 m.:
 • rūkymo, alkoholio ir kt. psichotropinių medžiagų prevencija,
 • tarpininkavimas bendraujant su mokykla, kitomis institucijomis,
 • individualios konsultacijos,
 • tikėjimo patirties skatinimas,
 • užimtumas: gatvės meno užsiėmimai, muzikavimas,
 • socialinių įgūdžių ugdymas,
 • pagalba jaunimui įgyvendinant jų idėjas, rašant projektus,
 • informavimas apie jaunimo galimybes,
 • neformalus ugdymas: kino vakarai, seminarai, kurių metu mokomasi lyderystės, komandinio darbo, konfliktų sprendimo, savęs pažinimo, kūrybiškumo, tarpkultūrinio dialogo,
 • vasaros žygiai,
 • renginių Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose lankymas.