Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

Rėmėjai

  • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • „Vaiko vartai į mokslą“, JAV
  • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, JAV
  • Lietuvos našlaičių globos komitetas, JAV
  • Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija, Kanada
  • Lietuvos "Caritui remti komitetas Toronte, Kanada
  • UAB "Eckes - Granini Lietuva"
  • UAB "Javinė"
  • Privatūs rėmėjai

O kaip norėčiau kasdien priminti sau, jog turiu dalintis, kad dalis manęs turi būti paaukota tarnaujant ir padedant daugybei mažų vaikų, kurių ateitis miglota, kurie kenčia ir dreba tamsoje, kurių balsų niekas negirdi, kurių košmarai pasirodo dieną ir kurių pabaisos yra tikros... (pagal J. Velasco)