Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

Veikla

Dienos centre dirbame su 4 – 19 metų vaikais ir paaugliais iš įvairius sunkumus išgyvenančių šeimų. Teikiant visapusišką ir kompleksinę pagalbą šeimai: dvasinę, socialinę, materialinę – siekiama atskleisti, ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatinti pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimo pasiūlymus.

Vykdomos programos yra taikomos atsižvelgiant į esamų tikslinių grupių amžių (4 – 6 m. vaikų grupė, 7 – 11 m. vaikų grupė, 12 – 15 m. paauglių grupė, 16 – 19 m. paauglių grupė),  poreikius ir apima plačią ir įvairiapusišką veiklą.

Pirmasis kontaktas su vaiku įvyksta iki jam sukanka 12 m., vyresni vaikai į dienos centrą nepriimami, išskyrus išimtinius atvejus, jeigu kreipiasi pagalbos ar yra nukreipiama nauja šeima, kurioje yra ir vyresnių vaikų.

Vyksta trijų lygių veikla.


I. Vaiko ir jo šeimos situacijos analizė,  pagalbos planavimas ir individualaus plano sudarymas.
II. Intensyvi pagalba

darbas su 4-15 m vaikais:

individualios socialinio darbuotojo konsultacijos,
individualus bendravimas su „vyresniu draugu“,
pamokų ruoša,
ugdomieji grupiniai užsiėmimai (gyvenimo įgūdžių, ketechezė, mokomieji, meninio ugdymo, sporto),
ugdomieji savaitgaliai,
renginiai (šventės, ekskursijos, stovyklos),
higienos, švaros ir tvarkymosi įgūdžių ugdymas,
materialinė parama;

darbas su vaiko šeima:

socialinio darbuotojo konsultacijos,
tarpininkavimas, atstovavimas,
lankymas namuose,
tėvystės įgūdžių ugdymo grupė
darbinių įgūdžių ugdymo grupė,
šventės (atskirai tėvams ir visai šeimai),
materialinė parama


III. Integracija

darbas su 16-19 m. vaikais:

individualios socialinio darbuotojo konsultacijos,
individualus bendravimas su  vyresniu „draugu“,
pamokų ruoša,
gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai,
ugdomieji savaitgaliai,
socialinės akcijos,
savanorystė,
renginiai (šventės, ekskursijos, stovyklos),
materialinė parama.

darbas su paauglio šeima

Daugiau apie "Vilties angelo" 2011 metų vasarą surasite čia.

O kaip norėčiau kasdien priminti sau, jog turiu dalintis, kad dalis manęs turi būti paaukota tarnaujant ir padedant daugybei mažų vaikų, kurių ateitis miglota, kurie kenčia ir dreba tamsoje, kurių balsų niekas negirdi, kurių košmarai pasirodo dieną ir kurių pabaisos yra tikros... (pagal J. Velasco)