VA Caritas pašaukimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas (VA Caritas) – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje.

VA Caritas yra viena iš giliausias socialinės pagalbos tradicijas turinčių organizacijų Lietuvoje ir plačiausią socialinės pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija Vilniaus regione.

VA Caritas pašaukimas:

  • Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas, aktyvinimas veikti gailestingajai meilei ir teisingumui.    
  • Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių katalikiškų socialinių iniciatyvų koordinavimas.
  • Karitatyvinės veiklos darbuotojų (parapijų koordinatoriai, savanoriai, įstaigų darbuotojai) telkimas, parengimas ir palaikymas.
  • Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas globalinėmis problemomis.
  • Greitas reagavimas į nelauktas kritines situacijas vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas pirmininkas - Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas (toliau - Vilniaus ordinaras).

VA Caritas valdymo organai:

  1. Vilniaus ordinaras.
  2. Karitatyvinių reikalų taryba prie Vilniaus kurijos - patariamoji Vilniaus ordinarui taryba, skirta rūpintis socialinės Bažnyčios veiklos strateginiais ir dileminiais klausimais Vilniaus arkivyskupijoje.
  3. Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorius.
  4. Vilniaus arkivyskupijos Caritas valdyba, kurią sudaro Caritas padalinių ir vadovų komanda.

VA Caritas kartu su kitų 6 Lietuvos vyskupijų "Caritas" vienija Lietuvos Caritas, kuris yra atitinkamų tarptautinių struktūrų - Caritas Internationalis ir Caritas Europa narys.

Rask mus Facebook'e