Projektas „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“

Paskelbta: 2017-10-04 12:38.

hhhhh
Vilniaus arkivyskupijos CARITAS ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė sutartį, kuria pradėtas projektas „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas.“


 
Projektas vykdomas 10 organizacijų vienijančio Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo, kurios Vilniaus mieste teikia socialines paslaugas praktiškai visoms socialinėje atskirtyje esančioms gyventojų grupėms.
Forumo narės veikia keliolika ir daugiau metų, ir šiuo projektu tęsia savo įdirbį, norėdamos aktyvinti Forumo narių dalyvavimą sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus, gerinti esamus ir kurti naujus bendradarbiavimo su valstybės bei savivaldybės institucijomis mechanizmus, didinti Forumo narių ir aktualių partnerių kompetencijas, skaidrumą ir atskaitomybę, pritraukti naujus narius į Forumą, organizuoti specialiuosius mokymus bei kitomis priemonėmis sudaryti sąlygas socialines paslaugas perduoti teikti NVO.

Įgyvendinant projekto veiklas, be kitų darbų, numatoma nagrinėti veikiančius ir neveikiančius bendradarbiavimo mechanizmus ir ieškoti jų gerinimo būdų; kurti tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį darbui su šeimomis bei asmenimis, išėjusiais iš laisvės atėmimo vietų; organizuoti mokymus Forumo narėms bei susijusiems partneriams iš valstybės ir savivaldybių institucijų, skatinančius abipusį pažinimą ir pasitikėjimo ugdymą, geresnį teisėkūros, strateginio planavimo, viešosios politikos formavimo, advokacijos, tinklinimosi, komunikacijos, projektų rengimo ir darbo grupių vedimo išmanymą; skleisti viešumoje sėkmingo Forumo narių, valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimo pavyzdžius; sudaryti galimybę NVO inicijuoti klausimų svarstymą pasirinktose savivaldybių tarybose; gilintis į viešųjų socialinių paslaugų teikimo perdavimo NVO galimybes; siekiant didesnio skaidrumo ir atskaitomybės, suorganizuoti nepriklausomą veiklos ir finansinį auditą bent vienam iš Forumo narių, bei išnagrinėti kokybės standartų diegimo Forumo narėse poreikius, galimybes bei pasirengimą.

Projektas vykdomas iki 2017 m. gruodžio 31 d.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Rask mus Facebook'e