Parapijos karitatyviniai animatoriai

Kas yra karitatyvinis animatorius?

Tai mokymus baigęs ir klebono paskirtas, savanoriškai veikiantis parapijos bendruomenės narys, jautrinantis bei telkiantis bendruomenę pagalbai stokojantiems bei kenčiantiems.

Kas gali tapti karitatyviniu animatoriumi ir kaip tai padaryti?

Kandidatus pastoracinių animatorių mokymams, kuriuos organizuoja arkivyskupijos Caritas, kartu su parapijos bendruomene parenka ir rekomenduoja parapijos klebonas. Šie mokymai yra skirti ne paskiram asmeniui, bet visai bendruomenei, todėl kandidatų ryšys su parapijine bendruomene ir įsipareigojimas tarnauti yra labai svarbus.

Mokymo programa siekiama rengti deleguotus parapijos bendruomenės narius karitatyvinei  tarnystei. Mokymai trunka pusę metų (susitinkama kartą per mėnesį: 4 šeštadienius ir 2 savaitgalius). Programos tikslai:

-          ugdyti supratimą apie Bažnyčios pastoracijos bei Caritas esmę;

-          atskleist parapijos animatoriaus vaidmenį ir vietą;

-          ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo Bažnyčios bendruomenėje nuostatas ir įgūdžius;

-          supažindinti su bendruomenės ugdymo ir įgalinimo metodais bei padės įgyti gebėjimus veikti grupėse;

-          ugdyti į bendruomeninę maldą įtraukti skurdo ir kančios intencijas.

Po mokymų parapijose organizuojami susitikimai, kuriuose dalyvauja klebonas, parapijos Carito (jei toks yra) atstovai, jau veikiantys karitatyviniai animatoriai (jei tokie yra), arkivyskupijos Carito atstovai ir naujieji, mokymus baigę, karitatyviniai animatoriai. Susitikimo metu naujasis karitatyvinis animatorius pasidalina gimusiu troškimu ir su kitais bendruomenės nariais aptaria savo įsipareigojimą konkrečiai tarnystei.

Arkivyskupijos Caritas po mokymų tęsia palydėjimą bei kviečia į tęstinio ugdymo pasiūlymus. Karitatyvinis animatorius viena iš savo tarnysčių gali pasirinkti programos koordinavimą savo parapijos bendruomenėje.

Nuo 2010 metų vykdoma parapijų karitatyvinių animatorių programa. Mokymuose dalyvavo 112 asmenų.

 

Rask mus Facebook'e