"Man profesija yra pamatas ant kurio galiu statyti naują, tvirtą gyvenimą..."

Profesinis ugdymas

Vienas iš mūsų veiklos principų - ne tik šelpti, bet ir ugdyti. Stengiamės, kad žmonės, su kuriais dirbame, pajėgtų gyventi savarankiškai. Įgyta profesija stiprina žmogaus pasitikėjimą savimi, užtikrina pajamas bei leidžia sėkmingiau įsilieti į bendruomenę.


Amatų mokymo centre jaunuoliai mokomi skirtingų specialybių. Dalyvaujantys ugdymo programose jaunuoliai apgyvendiname bendrabutyje, lanko gyvenimiškų įgūdžių ugdymo grupes bei gauna kitą socialinę ir psichologinę pagalbą.

Amatų mokymo centro kontaktai:

M.K. Paco g. 4, Vilnius

Tel. 8 616 26936

El.p. brigita.jankauskaite@gmail.com


Mokymų centras - svetainė "Agapė" priima profesiją norinčias įgyti moteris. Realiai veikiančioje kavinėje galima išmokti kavinės administratorės, virėjos, konditerės bei padavėjos specialybių.

Taip pat užsukti kviečiami norintys skaniai papietauti ir taip paremti gerų darbų vykdymą. Kavinės darbuotojos vykdo įvairius užsakymus bei ruošia maistą šventėms.

Svetainės "Agapė" kontaktai:

J. Matulaičio a. 3, Vilnius

Tel. 8 5 241 1944

El. p. loreta@caritas.lt

Rask mus Facebook'e